Opći uvjeti

1. UVODNE ODREDBE

 • Internet trgovinu dostupnu na internet adresi www.klompe-inatikace.hr vodi VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Braće Kazić 7, Jastrebarsko (koja je ujedno i adresa za komunikaciju), upisano je u Registar poduzetnika koji vodi Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-11/3667-2, MBS: 080153939, s temeljnim kapitalom od 589.600,00 kn, uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: info@klompe-i-natikace.hr, kontakt broj: +385(0)996898103 (razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom).
 • Kako bi neometano koristio Internet trgovinu kupac mora koristiti  IT sustav koji zadovoljava tehničke zahtjeve ove Internet trgovine.
 • Pravila su namijenjena fizičkim i pravnim osobama koje koriste internet trgovinu, elektroničke usluge ili zaključuju kupoprodajne ugovore.
  Ova Pravila predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač.
 • Prihvaćanje Pravilnika je dobrovoljno, ali je neophodno za stvaranje Računa ili Rezervaciju.

Kada se sljedeći izrazi napisani velikim slovima spominju u Pravilniku, njihovo značenje tumači se na sljedeći način, osim ako kontekst izričito ne nalaže drugačije:

a. SLUŽBA ZA KORISNIKE pruža pomoć u vezi s radom Internet trgovine, podacima u vezi proizvoda, propisima i aktualnim promocijama u radnim danima, u vremenu koje je navedeno na Internet trgovini na kartici “Kontakt”, na tamo naznačenim telefonskim brojevima, e-mail adresi i obrascu za kontakt u Internet trgovini na kartici “Kontakt”. Troškovi poziva Službe za korisnike naplaćuju se sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom.
b. CIJENA – bruto iznos (uključujući PDV) naveden u eurima koji pripada prodavatelju za prijenos vlasništva nad proizvodom na kupca u skladu s kupoprodajnim ugovorom. Cijena ne uključuje troškove dostave, osim ako uvjeti promotivne prodaje na Internet trgovini nisu određeni na neki drugi način.
c. RADNI DAN – jedan dan od ponedjeljka do petka, ne uključujući državne praznike.
d. LOZINKA – niz alfanumeričkih znakova potreban za autorizaciju prilikom pristupa korisničkom računu, koji je korisnik odredio tijekom otvaranja korisničkog računa. Registracija korisničkog računa zahtijeva da se lozinka ponovi dvaput kako bi se otkrile i ispravile pogreške. Korisnik je dužan lozinku čuvati u tajnosti (ne smije je otkriti trećim osobama). Prodavatelj kupcu pruža mogućnost promjene lozinke.
e. KLIJENT – fizička osoba, pravna osoba koja djeluje preko ovlaštene osobe kao i drugi subjekti koji imaju punu pravnu sposobnost. Ako je kupac fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, on se obvezuje pribaviti pravno učinkovitu suglasnost svog zakonskog zastupnika za sklapanje ugovora o usluzi/kupoprodajnog ugovora i priložiti takvu suglasnost na zahtjev prodavatelja.
f. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018
g. POTROŠAČ – svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
h. KORISNIČKI RAČUN – elektronička usluga, označena pojedinačnim imenom (loginom) i lozinkom koje je naveo kupac, skup resursa u IT sustavu prodavatelja, koja omogućava korisniku korištenje dodatnih funkcionalnosti/usluga. Kupac dobiva pristup korisničkom računu pomoću logina tj. prijave i passworda tj. lozinke. Kupac se prijavljuje na svoj korisnički račun nakon registracije u Internet trgovini. Račun omogućava spremanje i pohranjivanje podataka kao što su adresa za isporuku proizvoda koje je kupac naveo u obrascu prilikom narudžbe, praćenje statusa narudžbe, pristup povijesti narudžbe, te drugim uslugama prodavatelja.
i. KOŠARICA – usluga koja je dostupna svakom kupcu koji koristi Internet trgovinu, a sastoji se u tome da mu omogućava naručivanje jednog ili više proizvoda, izvršenje rezervacije, unošenje kodova za popuste koji omogućuju snižavanje cijene pod uvjetima utvrđenim u posebnim sporazumima/propisima, uz prikaz sažetka cijene pojedinih proizvoda i ukupne cijene svih proizvoda (uključujući troškove isporuke, ako je primjenjivo), prikazujući očekivani datum isporuke proizvoda. U košaricu kupac unosi proizvode koji će biti predmet kupoprodajnog ugovora ukoliko dođe do sklapanja istog. Moguće je jednom narudžbom obuhvatiti više proizvoda.
j. LOGIN – adresa e-pošte koju je pružio kupac u Internet trgovini prilikom otvaranja korisničkog računa.
k. NEWSLETTER – elektronička usluga koja omogućuje svim kupcima koji ga koriste da dobivaju od prodavatelja cikličke informacije, posebno o proizvodima, internet trgovini, uključujući nove proizvode i promocije, na e-mail adresu ili telefonski broj koji je dao kupac, uz izričit pristanak kupca. Pravila za pružanje usluga Newslettera od strane prodavatelja navedena su u posebnim propisima koji su dostupni u sklopu Internet trgovine.
l. PROIZVOD – pokretna stvar, proizvod dostupan u Internet trgovini koji je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja ako je plaćen ili rezerviran. Svi proizvodi predstavljeni u Internet trgovini potpuno su novi.
m. PROMOCIJE – posebni uvjeti prodaje ili pružanja usluga, regulirani pogodnostima izraženim na Internet trgovini, predloženi od strane prodavatelja u određeno vrijeme, gdje kupac može koristiti pogodnosti koje takva promocija nudi, kao što je spuštanje cijene proizvoda ili cijene dostave.
n. PRAVILA/UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA – ovaj dokument određuje pravila za zaključivanje kupoprodajnih ugovora i pravila pružanja i korištenja usluga koje prodavatelj pruža putem Internet trgovine kupcima, uključujući uslugu rezervacije. Pravilima se određuju prava i obveze kupca i prodavatelja. Prava i obveze kupca i prodavatelja su uređeni Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, pravnom stečevinom EU i ovim Pravilima.
nj. INTERNET TRGOVINA – platforma koja omogućuje kupcu naručivanje proizvoda te pružanje usluga koje nudi prodavatelj, Internet trgovina koju vodi prodavatelj dostupna na sljedećoj adresi: www.klompe-i-natikace.hr.
o. PRODAVATELJ – VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Braće Kazić 7, Jastrebarsko (koja je ujedno i adresa za komunikaciju), upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-11/3667-2, MBS: 080153939, s temeljnim kapitalom od 589.600,00 kn, uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: info@klompe-i-natikace.hr, kontakt broj: +385(0)996898103 (razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom).
p. SADRŽAJ/SADRŽAJI – tekst, grafički ili multimedijski elementi (kao što su informacija o proizvodu, slike proizvoda, promotivni video, opisi, komentari) u sastavu, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i slike pojedinaca koji se distribuiraju i kao dio Internet trgovine od strane prodavatelja, suradnika prodavatelja, kupca ili druge osobe koja koristi Internet trgovinu, prema potrebi.
r. UGOVOR O PRODAJI – kupoprodajni ugovor u smislu Zakona o obveznim odnosima, u vezi prodaje prodavatelja kupcu proizvoda uz plaćanje cijene i svih dodatnih naknada, uključujući troškove dostave, čiji su uvjeti određeni posebno u ovim Pravilima. Kupac i prodavatelj zaključuju kupoprodajni ugovor putem sredstava daljinske komunikacije, nakon što prodavatelj prihvati narudžbu pod uvjetima navedenim u ovim pravilima. Kupoprodajni ugovor definira posebno proizvod, njegove glavne karakteristike, cijenu, troškove dostave i ostale relevantne uvjete. Svaki je proizvod predmet posebnog kupoprodajnog ugovora.
s. USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA – elektroničke usluge u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini koje prodavatelj pruža kupcu putem Internet trgovine, u skladu s ugovorom o pružanju usluga. U mjeri u kojoj usluge pružaju subjekti koji surađuju s prodavateljem, relevantne odredbe o pravilima korištenja tih usluga uključene su u propise o pružanju usluga od strane tih subjekata.
t. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, ZAKON (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019) ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.
u. TEHNIČKI UVJETI – minimalni tehnički zahtjevi koji moraju biti ispunjeni za suradnju s IT sustavom koji koristi prodavatelj, uključujući zaključivanje ugovora o pružanju usluga ili zaključivanje kupoprodajnog ugovora: (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu (u slučaju kao što su aplikacije – mobilni uređaj); (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) web-preglednik: Mozilla Firefox verzije 17.0 i novije ili Internet Explorer verzija 10.0 i novije, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome verzija 23.0. i novije, Safari verzija 5.0 i novije; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024×768; (5) omogućavanje kolačića i podrške za JavaScript u web pregledniku; u slučaju zaključenja kupoprodajnog ugovora telefonom; (6) korištenjem telefona u slučaju korištenja aplikacije. Za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, kupac mora imati aktivnu adresu e-pošte, te u određenim slučajevima tipkovnicu ili drugi uređaj koji omogućuje ispravno popunjavanje elektroničkih obrazaca.
v. NARUDŽBA – izjava kupca da želi slobodnom voljom sklopiti ugovor o prodaji na daljinu sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije, navodeći proizvod za koji kupac podnosi ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i podatke o kupcu potrebne za moguće zaključivanje i izvršavanje kupoprodajnog ugovora. Svaka narudžba proizvoda tretirat će se kao neovisna ponuda kupca za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Na ovaj način, u slučaju eventualnih reklamacija i povrata određenih proizvoda, kupac ne mora vraćati sve proizvode koje je naručio, nego samo proizvod na koji se reklamacija odnosi.
z. VV-OBUĆA PARTNER – fizička ili pravna osoba koje je s VV-OBUĆOM povezana ekonomski, organizacijski ili kapitalno.

2. USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U ONLINE TRGOVINI

Prodavatelj besplatno pruža kupcima sljedeće usluge:
a. korisnički račun,
b. omogućava kupcima naručivanje proizvoda te sklapanje kupoprodajnih ugovora, pod uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima;
c. pružanje personaliziranih reklamnih sadržaja kupcima;
d. omogućava kupcima korištenje usluge košarice;
e. omogućava pregledavanje sadržaja postavljenog u Internet trgovini;
f. Newsletter;

Pored toga, prodavatelj besplatno pruža kupcima koji su otvorili korisnički račun sljedeće usluge putem Internet trgovine:
a. održavanje sesije kupca nakon prijave na korisnički račun (putem internet preglednika);
b. uvid u povijest narudžbi i rezervacija putem korisničkog računa
Korištenje korisničkog računa moguće je nakon što kupac izvrši sljedeće korake:
a. popunjavanje registracijskog obrasca i prihvaćanje odredaba ovih Pravila,
b. klikom na polje “Registriraj se”
Ugovor o pružanju usluga zaključuje se kad kupac primi potvrdu o zaključenju ugovora o pružanju usluga koju mu je prodavatelj poslao na e-mail koji je kupac upisao tijekom registracije. Korištenje korisničkog računa je besplatno i vremenski neograničeno. Korisnik može u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, ukloniti korisnički račun slanjem zahtjeva prema prodavatelju, posebice putem e-maila na: info@klompe-i-natikace.hr ili u pisanom obliku na adresu: Braće Kazić 7, Jastrebarsko. Otvaranje korisničkog računa nije nužno za narudžbu ili rezervaciju u Internet trgovini.

Kupac započinje korištenje košarice dodavanjem prvog proizvoda u košaricu.

Košarica se pruža besplatno te je jednokratna i završava kada je narudžba ili rezervacija izvršena ili kada kupac prestane putem nje izdavati narudžbu ili rezervaciju. Košarica pamti podatke o proizvodima koje je kupac odabrao i nakon završetka sesije preglednika ili aplikacije, uključujući odjavu, u periodu ne dužem od 7 dana, međutim, ne osigurava dostupnost proizvoda odabranih od strane kupca tako da bi se omogućila predaja narudžbe ili rezervacija u kasnijem trenutku. Ako košaricu koriste kupci prijavljeni na korisnički račun putem internet preglednika, sadržaj košare bit će sinkroniziran s korisničkim računom.

Kupac se posebno obvezuje na:
a. pružanje samo istinitih i svih potrebnih  osobnih podataka u obrascima kao i u sklopu Internet trgovine;
b. odgovorno i brzo ažuriranje podataka, uključujući osobne podatke, dostavljene od strane kupca prodavatelju u vezi sa zaključivanjem ugovora o pružanju usluga ili ugovora o prodaji, posebno u onoj mjeri koja je potrebna za njihovo pravilno izvršavanje. Kupac može u bilo kojem trenutku promijeniti podatke unesene prilikom otvaranja korisničkog računa koristeći opcije dostupne unutar korisničkog računa;
c. korištenje usluga i funkcionalnosti prodavatelja na način koji ne ometa rad prodavatelja, Internet trgovine ili aplikacije;
d. korištenje usluge i funkcionalnosti koje je prodavatelj učinio dostupnim na način usklađen s odredbama zakona, prisilnih propisa i moralom društva;
e. korištenje usluga i funkcionalnosti omogućenih od strane prodavatelja na način koji nije teret za ostale kupce i za prodavatelja;
f. pravovremeno plaćanje cijene i ostalih troškova koje su utvrdili kupac i prodavatelj u cijelosti;
g. pravodobno preuzimanje naručenih proizvoda  i plaćanje prilikom isporuke;
h. to da neće pružati niti staviti na raspolaganje unutar trgovine sadržaj zabranjen zakonom, posebno sadržaj koji krši vlasnička prava trećih strana ili njihova osobna prava;
i. ne poduzimati radnje poput:

 • slanje ili stavljanje neželjenih komercijalnih podataka u Internet trgovinu ili stavljanje bilo kojeg sadržaja koji krši zakon (nema ilegalnog sadržaja);
 • poduzimanje IT aktivnosti ili bilo koje druge aktivnosti usmjerene na posjedovanje informacija koje nisu namijenjene kupcu, uključujući podatke drugih kupaca ili uplitanje u pravila ili tehničke aspekte poslovanja trgovine, prijave i obrade plaćanja;
 • neovlaštene izmjene sadržaja dostavljenog od strane prodavatelja, posebno cijena ili opisa proizvoda koji su navedeni u sklopu trgovine;

Prigovori povezani s pružanjem elektroničkih usluga, mogu se podnijeti, na primjer:
a. u pisanom obliku na adresu: Braće Kazić 7, Jastrebarsko;
b. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@klompe-i-natikace.hr

Korisniku se preporučuje u opisu prigovora navesti: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, posebno vrstu i datum nepravilnosti; (2) kupčev zahtjev i (3) kontaktni podaci osobe koja podnosi prigovor – ovo će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane prodavatelja. Uvjeti iz prethodne rečenice imaju oblik preporuke i ne utječu na valjanost podnesenih žalbi. Vaše prigovore ćemo razmotriti bez obzira da li ste prigovor izjavili vodeći se našim preporukama o sadržaju istoga.

Prodavatelj će odgovoriti na prigovor odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, u skladu s člankom 10 stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, osim ako drugačiji datum proizlazi iz zakonskih odredaba ili posebnih propisa.

3. Cijene proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene.
Sve cijene navedene u web-trgovini izražene su u eurima sa PDV-om ( Prodavatelj je u sustavu PDV-a).
Izražene cijene ne uključuju trošak dostave, koji se posebno zaračunava (pojedinosti su iskazane u web-trgovini).

4. UVJETI SKLAPANJA UGOVORA O PRODAJI

U web-trgovini Prodavatelja kupac može kupovati kao gost ili kao registrirani korisnik. Proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe. Plaćanje proizvoda moguće je pouzećem, uplatom na račun (općom uplatnicom).

Narudžba će se smatrati zaprimljenom:
Prilikom plaćanja uplatom na račun – nakon što Prodavatelj elektroničkim putem zaprimi narudžbu
Prilikom plaćanja pouzećem – nakon što Prodavatelj elektroničkim putem zaprimi narudžbu.
U trenutku zaprimanja narudžbe Prodavatelj će e-mailom obavijestiti kupca o primitku narudžbe.
U slučaju da kupac proizvode plaća uplatom na račun, ugovor će se smatrati sklopljenim kada Prodavatelj zaprimi potvrdu o uplati.
Ukoliko je plaćanje naručenog proizvoda izvršeno uplatom na račun, Prodavatelj se obvezuje rezervirati proizvod u trajanju od 3 radna dana. Po isteku 3 radna dana od primitka narudžbe, Prodavatelj ne garantira dostupnost proizvoda.

– U slučaju da nije moguće prihvatiti sve ili neke ponude podnesene u sklopu narudžbe, Služba za korisnike će kontaktirati kupca radi:
a. informiranja kupca o nemogućnosti prihvaćanja svih ponuda podnesenih u okviru naloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora; ili
b. potvrde kupčeve suglasnosti za dovršenje narudžbe u dijelu u kojem je prodavatelj pristao prihvatiti ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. U ovom slučaju, kupac može otkazati cijelu narudžbu (u odnosu na sve ponude), što ne utječe na njegovo pravo na jednostrani raskid ugovora. Otkazivanje narudžbe od strane kupca oslobađa prodavatelja od obveze njegovog ispunjenja. U slučaju otkazivanja narudžbe.

– Ako nije moguće prihvatiti ponudu/ponude navedene sklopu narudžbe, kupoprodajni ugovor u okviru proizvoda koji je naznačila Služba za korisnike neće se zaključiti, a prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana, vratiti kupcu novčani iznos koji je uplatio u mjeri u kojoj ugovor o kupoprodaji nije zaključen.
Prodavatelj nastoji osigurati dostupnost proizvoda i provedbu kupoprodajnog ugovora. Ako je nemoguće izvršiti uslugu te u drugim slučajevima više sile primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

– Ukupna vrijednost narudžbe uključuje cijenu, troškove dostave i sve ostale troškove dodatnih, neobaveznih usluga koje odabere kupac. Prodavatelj može odrediti prag za minimalnu vrijednost narudžbe za koju je dostava proizvoda besplatna. O ukupnoj cijeni koja uključuje poreze na proizvode koji su predmet narudžbe, kao i troškovima dostave (uključujući troškove prijevoza i poštanskih usluga) i ostalim troškovima (primjerice trošak naknadnog preusmjeravanja pošiljke kada kupac izmijeni adresu preuzimanja nakon slanja narudžbe), a kada se iznos tih troškova ne može utvrditi – kupac je informiran tijekom podnošenja narudžbe o potrebi prihvaćanja tih troškova, kao i u trenutku kada kupca izražava želju za sklapanje ugovora.

– Promocije koje su na snazi u Internet trgovini ne mogu se kombinirati, osim ako nije drugačije naznačeno.

5. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA

Prodavatelj omogućuje kupcu različite načine plaćanja prema kupoprodajnom ugovoru.
Trenutno dostupni načini plaćanja navode se u Internet trgovini na kartici “Načini plaćanja” i svaki put na podstranici određenog proizvoda, uključujući kada kupac želi sklopiti kupoprodajni ugovor.

Načini plaćanja (trenutno su):

 • Pouzećem
 • Elektronično plaćanje uplatnicom

Plaćanje iznosa narudžbe elektroničkim putem vrši se u skladu s izborom kupca putem ovlaštenih servisa.

Ako Prodavatelj ne primi uplatu kupca koji je odabrao plaćanje unaprijed, tj. plaćanje bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem, Služba za korisnike može kontaktirati kupca da ga podsjeti na plaćanje, uključujući slanje e-maila. Ako ne izvrši uplatu u roku od 3 dana od podnošenja narudžbe, ponuda koju je kupac postavio slanjem narudžbe neće biti prihvaćena. Kupac također može, sve dok ne primi poruku o slanju otkazati narudžbu bez posljedica, kontaktirajući prodavatelja putem Službe za korisnike što ne utječe na njegovo pravo na jednostrani raskid ugovora – međutim, to se ne primjenjuje kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
Ako kupac odabere plaćanje pouzećem, kupac je dužan izvršiti plaćanje prilikom preuzimanja isporuke. Odbijanje prihvaćanja proizvoda, unatoč omogućenog novog primjerenog roka, uvjet je raskida kupoprodajnog ugovora. Kupac također može otkazati narudžbu u određenom roku bez nastanka posljedica, što ne utječe na njegovo pravo na jednostrani raskid ugovora – međutim, na to se ne primjenjuje kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

6. DOSTAVA

Dostava proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske.
Proizvodi se šalju putem dostavne službe DPD. Paketi se dostavljaju isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka, na navedenu adresu dostave.
Sve narudžbe/uplate koje su zaprimljene tokom radnog dana do 12:00h obrađuju isti dan, a isporučuju u roku 2-5 radna dana između 8 i 20 sati. Dostava na otoke odvija se prema rasporedu dostavne službe.
Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda.
Dostava iznosi 3,98 .
Za narudžbe vrijednosti iznad 33,18  dostava je besplatna.
Prodavatelj je obvezan isporučiti naručeni proizvod u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora.
Osobno preuzimanje proizvoda nije moguće. Prodavatelj proizvode isporučuje isključivo putem dostavne službe.

7. REKLAMACIJA I POVRAT PROIZVODA

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:
• ukoliko je zaprimio pošiljku koja ne odgovara narudžbi;
• ukoliko je zaprimio pošiljku s nenaručenim proizvodom.

Prigovori se šalju: e-mailom na  info@klompe-i-natikace.hr ili na adresu  VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o., Braće Kazić 7, Jastrebarsko.  Prodavatelj će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda. U slučaju zamjene proizvoda kupac snosi troškove nove pošiljke, a trošak povrata preuzima Prodavatelj.
Prodavatelj će prihvatiti povrat svih gore navedenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan i da u kupca ne postoji nikakva odgovornost.

8. Neispravne pošiljke, materijalni nedostaci proizvoda

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. U slučaju pošiljke vidljivo oštećene u transportu, kupcima se savjetuje da istu ne preuzimaju. Mole se kupci da kontaktiraju Prodavatelja radi prevladavanja mogućih teškoća.
Kupac je slobodan odbiti primitak proizvoda oštećenog u transportu i neće biti terećen za troškove dostave.

Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku osam dana uputiti pisani prigovor Prodavatelju. Naknadne reklamacije neće se uvažiti.

Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode.
Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti Prodavatelju. U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

9. IZVANSUDSKE METODE RAZMATRANJA REKLAMACIJA I PRAVILA POSTUPANJA U OVIM POSTUPCIMA

Korištenje izvansudskog postupka razmatranja reklamacije i potraživanje naknade štete je dobrovoljno. Sljedeće su odredbe informativnog karaktera i ne predstavljaju obvezu prodavatelja za korištenje izvansudskog rješavanja sporova. Izjavu o pristanku ili odbijanju sudjelovanja u postupku izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova prodavatelj donosi u pisanom obliku ili drugom trajnom mediju u slučaju da nakon prigovora potrošača spor nije riješen.

Kupac koji je potrošač ima sljedeće mogućnosti korištenja izvansudskih postupaka razmatranja i ostvarenja svojih prava:
a. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim tijelima za mirenje,
b. Kupac može podnijeti žalbu putem internetske platforme ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma je također izvor informacija o oblicima izvansudskog rješavanja sporova koji se mogu pojaviti između poduzetnika i potrošača.
Potrošači mogu više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su:
a. Europski potrošački centar Republika Hrvatska http://ecc-croatia.hr/
b. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača http://www.huzp.hr/
c. POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske https://www.potrosac.hr/
d. RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA https://www.rozp.hr/

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.
Platformi za rješavanje sporova putem Interneta Kupac može pristupiti klikom na ovaj link.

10. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Obrazac za jednostrani raski ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti  Prodavatelja i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.
a. u pisanom obliku na adresu: VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o., Braće Kazić 7, Jastrebarsko;
b. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@klompe-i-natikace.hr;
c. pomoću obrasca za odustajanje koji je priložen kao Prilog ovim Pravilima.

Prodavatelj će potvrditi primitak i obavijesti o jednostranom raskidu.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.
Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.
Povrat novca vrši uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.
Troškove povrata robe snosi kupac.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Potrošač može koristiti obrazac za odustajanje, ali nije obvezan.
U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora na daljinu, ugovor se smatra raskinutim.
Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.
Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.
Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju da se sredstva ne mogu vratiti istim načinom plaćanja koji je koristio Potrošač zbog toga što Prodavatelj više ne podržava određeni način plaćanja, Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava koristeći način plaćanja koji će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati svojstvima načina plaćanja koji je prethodno koristio Potrošač.
Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora, vratiti proizvod prodavatelju. Potrošač može vratiti proizvod na sljedeću adresu: VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o., Braće Kazić 7, Jastrebarsko.
Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.
U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.
Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušteno u sljedećim slučajevima kada je:
a. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
b. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
c. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
d. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 • Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 • Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj
  odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom
  poštom ili elektroničkom poštom,
 • Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dan kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili,
  a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 • Preduvjet za jednostrani raskid ugovora:
  – predmet ugovora je nekorišten i u originalnoj ambalaži
  – predmet ugovora je u stanju u kojem je dostavljen (sa svim pripadajućim dijelovima)
  – u vraćenom paketu nalazi se sva dokumentacija koja je došla s predmetom ugovora

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

 • Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
 • Povrat novca bit će izvršen na vaš tekući ili žiro račun.
 • Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

POVRAT ROBE

 • Robu vratite ili je predajte nama na adresi: VV-OBUĆA-TRGOVINA d.o.o., Braće Kazić 7, Jastrebarsko,
  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

TROŠKOVI POVRATA ROBE

 • Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
 • Ako pošaljete paket na naš trošak (poštarinu plaća primatelj), povrat novca bit će umanjen za cijenu dostave paketa koju smo platili kurirskoj službi ili pošti.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

 • Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Robu koju namjeravate vratiti u roku od 14 dana ne smijete prepravljati, koristiti, niti smijete poduzimati osobito bilo koje radnje kojima bi se umanjio vrijednost robe.
 • U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

11. LICENCA

Ekskluzivna prava na sadržaj koji je dostupan ili objavljen kao dio Internet trgovine od strane prodavatelja ili njegovih suradnika, posebno autorska prava, naziv Internet trgovine (zaštitni znak), njenih grafičkih elemenata, softvera i prava na bazu podataka podložna su pravnoj zaštiti i daju se prodavatelju ili subjektima s kojima je prodavatelj sklopio relevantne ugovore. Kupac ima pravo na gore navedene sadržaje, bez naknade, kao i za upotrebu sadržaja koji je objavljen u skladu sa zakonom i koji je drugim kupcima već distribuiran u sklopu Internet trgovine, ali samo za osobnu upotrebu i samo za ispravnu upotrebu Internet trgovine, po cijelom svijetu. Korištenje sadržaja, na drugim područjima dopušteno je samo na temelju izričitog, prethodnog pristanka ovlaštenog tijela u pisanom obliku, pod prijetnjom ništetnosti.

Objavljujući kao dio Internet trgovine bilo koji sadržaj, posebno grafiku, komentare, mišljenja ili izjave na korisničkom računu ili negdje drugdje u Internet trgovini, kupac prodavatelju daje neisključivu, besplatnu licencu za upotrebu, snimanje, promjenu, uklanjanje, dovršavanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, reprodukciju i širenje (posebno na Internetu) ovog sadržaja diljem svijeta. Ovo pravo uključuje pravo na dodjelu podlicenciranja u mjeri opravdanoj provedbom kupoprodajnog ugovora ili ugovora o uslugama (uključujući funkcioniranje i razvoj Internet trgovine), kao i ovlaštenje za samostalno ili preko trećih strana ostvarivanje ovisnih prava na razvoj, prilagodbu, izmjenu i prevođenje.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kupčeve osobne podatke prodavatelj obrađuje kao voditelj obrade osobnih podataka.
Davanje osobnih podataka od strane kupca je dobrovoljno, ali potrebno za otvaranje korisničkog računa, korištenje određenih elektroničkih usluga, sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora ili rezervacija.
Detaljne informacije o zaštiti osobnih podataka nalaze se na kartici “Pravila o privatnosti” koja je dostupna u Internet trgovini.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Održavanje, osiguravanje, upoznavanje kupca i potvrđivanje Kupcu relevantnih odredbi kupoprodajnog ugovora ostvaruje se slanjem kupcu e-mail poruke koja sadrži potvrdu narudžbe. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno je zabilježen i osiguran u IT sustavu Internet Trgovine. Kupac potvrđuje da je slanjem narudžbe putem web stranice trgovca, a u sklopu čega je kupac prihvatio ove Opće uvjete, suglasan da trgovac svoj račun izda i pošalje kupcu u elektronskom obliku na e-mail adresu koju je kupac dostavio trgovcu u sklopu postupka registracije korisničkog računa i/ili naručivanja. Nakon zaključenja Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj dostavlja kupcu dokaz o kupnji u elektroničkom obliku ili zajedno s pošiljkom koja sadrži Proizvod. Specifikacija narudžbe također se može priložiti pošiljci.

Opće uvjete i Jednostrani raskid ugovora u pdf formatu možete preuzeti ovdje:

Pin It on Pinterest

Share This
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je prazna Povratak u Trgovinu